Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс жүйесі – бұл ұйымдарда сыбайлас жемқорлықтың алдын алудың және оны болдырмаудың тиімді құралдарының бірі.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенстің арқасында жұмыскерлердің сыбайлас жемқорлық қылмыстар жасауымен байланысты тәуекелдер ғана емес, сондай-ақ компанияға (тек материалдық қана емес, беделдік те) залал келтіру тәуекелі де төмендейді. Осы мақсатта «МӘСҚ» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен (2021 жылғы 10 желтоқсандағы № 7 хаттама) Қордың ішкі аудит қызметіне сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс функциясы жүктелген. 

«МӘСҚ» АҚ Ішкі аудит қызметі туралы Ережеге сәйкес, Ішкі аудит қызметі тікелей Қордың Директорлар кеңесіне бағынатын және есеп беретін тәуелсіз құрылымдық бөлімше болып табылады.

Комплаенс-қызметтің негізгі функциялары сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, мүдделер қақтығысын болдырмау, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін сәйкестендіру және бағалау, Әдеп кодексінің талаптарын бұзу фактілері бойынша жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау, сыбайлас жемқорлық және басқа да құқыққа қарсы әрекеттер болып табылады.