БСН 040440004549

Мекен жайы: Заңды және нақты мекен-жайы: Астана қ., Қабанбай батыр даңғылы 17, Т.Е.Ү. 17 , 15 қабат.

КБЕ 15

KZT ИИК KZ626010111000052860

USD ИИК KZ626010111000052860

RUB ИИК KZ106010111000350616

CHF ИИК KZ626010111000052860

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ банкінде

БИК HSBKKZKX

Наверх