Әлеуметтік төлемдер

МӘСЖ қатысушының және алушының құқықтары мен мiндеттерi

Еңбекке қабілеттіліктен айырылу жағдайы

Асыраушысынан айырылу жағдайы

Жұмысынан айырылу жағдайы

Жүктілікке және босануға байланысты кірісінен айырылу жағдайы

Бала бір жарым жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты кірісінен айырылу жағдайы бойынша әлеуметтік төлем

Өтініш берушінің табысы туралы анықтаманың нысаны

Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорынан жүктiлiгіжәне босануы жағдайына әлеуметтiк төлемдерге жүгіну тәртiбi

Артық есептелген (төленген) әлеуметтік төлемдер сомасын қайтару бойынша

Бір жарым жасқа дейінгі бала күтімі бойынша жиі қойылатын сұрақтар

Еңбек ету қабілетінен айырылуы жағдайына бойынша жиі қойылатын сұрақтар

Асыраушысынан айырылуы жағдайына бойынша жиі қойылатын сұрақтар

Жұмысынан айырылуы жағдайына бойынша жиі қойылатын сұрақтар

жүктілігіне және босануына, жаңа туған баланы (балаларды) асырап алуына байланысты бойынша жиі қойылатын сұрақтар

ТЖ және карантин кезеңінде әлеуметік аударымдар төлеуден және (немесе) төлем алудан босатылған жағдайда әлеуметтік төлем тағайындау

Маңызды ақпарат

Өтініш берушінің жауапкершілігі

Наверх