«Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару Кодексі

1 - тарау. Жалпы ережелер

1. «Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қор) осы Жарғысы Қордың атауын, орналасқан жерін, қалыптасу тәртібін және басқару органының құзырын, міндеттері мен құқықтарын, қайта құрылуы мен қызметінің тоқтатылуын және Қазақстан Республикасының заңнамаларына қайшы келмейтін басқа да ережелерді анықтайды.

2. Кодекс Қоғамды корпоративтік басқаруды Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының (бұдан әрі – ЭЫДҰ) стандарттарына сәйкес келтіруді қамтамасыз ету мақсатында әзірленді.

3. Осы Кодекстің мақсаты Қордағы корпоративтік басқаруды жетілдіру, корпоративтік басқарудың ашықтығы мен тиімділігін қамтамасыз ету болып табылады.

Оның ішінде:

1) Қоғамды басқару Қоғамның құндылығын арттыру және басқа да пайдасы Жалғыз акционер үшін өкілеттікті, есептілікті, жауапкершілікті және тиімділікті нақты шектеу, заңдылық принциптері мен жауаптылықтың тиісті деңгейін сақтай отырып жүргізіледі;

2) Қоғамдағы ақпараттың ашылуы мен ашықтығы;

Толығырақ оқу...


«Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» акционерлік қоғамының Жарғысы

1 - тарау. Жалпы ережелер

1. «Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қор) осы Жарғысы Қордың атауын, орналасқан жерін, қалыптасу тәртібін және басқару органының құзырын, міндеттері мен құқықтарын, қайта құрылуы мен қызметінің тоқтатылуын және Қазақстан Республикасының заңнамаларына қайшы келмейтін басқа да ережелерді анықтайды.

2. Қордың толық атауы:1) мемлекеттік тілде: "Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры" акционерлік қоғамы.2) орыс тілінде: акционерное общество «Государственный фонд социального страхования».

3. Қордың қысқаша атауы:1) мемлекеттік тілде: «МӘСҚ» АҚ2) орыс тілінде: АО « ГФСС».

4. Қор орындаушы органның орналасуы: 010000, Нұр-Сұлтан қ, Байқоңыр ауданы, Иманов көшесі, 13.

2-тарау. Қордың заңды мәртебесі

5.Қор «Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры" акционерлік қоғамын құру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 ақпандағы №237 қаулысына сәйкес, бірден бір құрылтайшысы және қатысушысы мемлекет болып табылатын, акционерлік қоғам нысанында құрылды.

6. Қор коммерциялық емес ұйым болып табылады, яғни оның негізгі мақсаты табыс алу болып табылмайды және алынған таза табысты өз акционерлері арасында бөлмейді, өз акциялары бойынша дивидендтер есептемейді және төлемейді.

7.Қордың құрылтайшысы Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің атынан Қазақстан Республикасының Үкіметі,

Толығырақ оқу...