«Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару Кодексі

1 - тарау. Жалпы ережелер

«Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қор) осы Жарғысы Қордың атауын, орналасқан жерін, қалыптасу тәртібін және басқару органының құзырын, міндеттері мен құқықтарын, қайта құрылуы мен қызметінің тоқтатылуын және Қазақстан Республикасының заңнамаларына қайшы келмейтін басқа да ережелерді анықтайды.

2. Кодекс Қоғамды корпоративтік басқаруды Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының (бұдан әрі – ЭЫДҰ) стандарттарына сәйкес келтіруді қамтамасыз ету мақсатында әзірленді.

3. Осы Кодекстің мақсаты Қордағы корпоративтік басқаруды жетілдіру, корпоративтік басқарудың ашықтығы мен тиімділігін қамтамасыз ету болып табылады.

Оның ішінде:

1) Қоғамды басқару Қоғамның құндылығын арттыру және басқа да пайдасы Жалғыз акционер үшін өкілеттікті, есептілікті, жауапкершілікті және тиімділікті нақты шектеу, заңдылық принциптері мен жауаптылықтың тиісті деңгейін сақтай отырып жүргізіледі;

2) Қоғамдағы ақпараттың ашылуы мен ашықтығы;

Толығырақ оқу...


«Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» акционерлік қоғамының Жарғысы

1 - тарау. Жалпы ережелер

 

1. «Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қор) осы Жарғысы Қордың атауын, орналасқан жерін, қалыптасу тәртібін және басқару органы құзырын, міндеттері мен құқықтарын, қызметінің қайта құрылуы мен тоқтатылуын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де қағидаларын анықтайды.

(Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 17.05.2007 ж. № 110-ө бұйрығына сәйкес өзгерістермен)

2. Полное наименование Фонда:

1) мемлекеттік тілде: «Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» акционерлік қоғамы;

2) орыс тілінде: акционерное общество «Государственный фонд социального страхования»;

3. Қордың қысқаша атауы:

1) мемлекеттік тілде: «МӘСҚ» АҚ

2) орыс тілінде: АО «ГФСС»;

4. Қордың атқарушы органының орналасқан жері: 010017, Астана қаласы, Есіл ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 17-ғимарат 17- е.м. .

(Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі міндетін атқарушының 11.11.2022 ж. № 462 бұйрығына сәйкес өзгерістермен)

Толығырақ оқу...

Наверх