Қостанай облысы

Облыс халқының статистикалық көрсеткіштері
Атауы Саны, мың адам
Облыс бойынша халықтың жалпы саны 857,86
оның ішінде:
-Қаласы 504,67
-Ауылы 353,19
Жұмыс күші:
Жұмыспен қамтылғандар 475,22
оның ішінде:
-Жалдамалы 332,69
-Жұмыспен қамтылған халықтың басқа санаттары 142,53
Жұмыссыздық деңгейі, % 4,80

Ескертпе: Мәліметтер агенттік Ұлттық статистика бюросының сайтынан ұсынылды Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және www.stat.gov.kz 01.01.2022 жылға.