Қаласы халқының статистикалық көрсеткіштері
Атауы Саны, мың адам
Қаласы бойынша халықтың жалпы саны 1 112 469
оның ішінде:
-Қаласы 1 112 469
-Ауылы 0
Жұмыс күші:
Жұмыспен қамтылғандар 414 317
оның ішінде:
-Жалдамалы 286 378
-Жұмыспен қамтылған халықтың басқа санаттары 127 939
Жұмыссыздық деңгейі, % 5

Ескертпе: Мәліметтер агенттік Ұлттық статистика бюросының сайтынан ұсынылды Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және www.stat.gov.kz 01.01.2022 жылға.